แจ้งสถานที่

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72230