Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าววิชาการ การศึกษา / คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย

คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย

🔹🔹👨‍🎓คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย👩‍🎓🔹🔹
💡💡|-: ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต​ 😐💡💡
💡💡|-:ปัญญา​ คือ​ แสงสว่างในโลก:-|💡💡