Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าววิชาการ การศึกษา / ทีม sp mcu ธรรมะสุขใจ (วส.สพ.) บริการวิชาการอบรมเยาวชน

ทีม sp mcu ธรรมะสุขใจ (วส.สพ.) บริการวิชาการอบรมเยาวชน

ทีม sp mcu ธรรมะสุขใจ (วส.สพ.) บริการวิชาการอบรมเยาวชน ในหัวข้อเรื่อง ครอบครัวสัมพันธ์ รู้ทันต้านยาเสพติด 5 ก.ย. 62 ณ โรงเรียนบ้านนเรศ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี