Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บุญช่วยให้เราอยู่รอด พรปีใหม่2565 เมตตาธรรมจาก พระเดชพระคุณ พระธรรมพุทธิมงคล(หลวงพ่อสอิ้ง)

บุญช่วยให้เราอยู่รอด พรปีใหม่2565 เมตตาธรรมจาก พระเดชพระคุณ พระธรรมพุทธิมงคล(หลวงพ่อสอิ้ง)