Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวกิจกรรม / ประมวลภาพกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “ปริศนาอายุของพระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง” โดยวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณ​บุรี​ศรี​สุวรรณภูมิ​ และ ชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น)เมืองสุพรรณบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “ปริศนาอายุของพระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง” โดยวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณ​บุรี​ศรี​สุวรรณภูมิ​ และ ชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น)เมืองสุพรรณบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเกียรติจากพระศรีธวัชเมธี ปธ. 9 ผอ.ศูนย์อาเซี่ยนศึกษา มจร. เป็นผู้กล่าวเปิดและปิดงาน บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวเบญจพร สารพรม หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี บรรยายเรื่อง “พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองในพช. สุพรรณบุรี” และผศ. พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดยอาจารย์ วรพร พรหมใจรักษ์
.
ขอขอบคุณทุกท่านๆ ที่มีส่วนช่วยในการจัดการและเข้าร่วมร่วมรับฟังกิจกรรมในครั้งนี้ มา ณ ที่นี้