Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวกิจกรรม / วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (โซนภาคตะวันตก)