Home / หลักสูตรที่เปิดสอน / รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2564

รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2564

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่  ปีการศึกษา  2564  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึง 30 พ.ค. 64    ณ สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี