Home / หลักสูตรที่เปิดสอน / รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2563

รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2563

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่  ปีการศึกษา  2563  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึง 30 พ.ค. 63    ณ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ