Home / หลักสูตรที่เปิดสอน / รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2562

รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2562

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่  ปีการศึกษา  2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึง 26 พ.ค. 62    ณ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

โบรชัวร์ของวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ