Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เจริญอายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี พระธรรมพุทธิมงคล

เจริญอายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี พระธรรมพุทธิมงคล

วันที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
(สอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ.๘)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔
เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี