Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2566