Home / ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “ปริศนาอายุของพระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง”

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณ​บุรี​ศรี​สุวรรณภูมิ​ และ ชมรมนั …

ข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศการเปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตร รป.ม._2563 รอบ2

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญา โท

คำถาม เรียนจบรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทำงานอะไรได้ …

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสงฆ์สุพร …

ข้อมูลเพิ่มเติม