Home / ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ🌸 “บทบาทของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม”

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลาตั้งแต่ 09.00 R …

ข้อมูลเพิ่มเติม

พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ วัดไร่ขิง มอบคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พระเทพศาสนาภิบาล …

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ‼️เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564‼️ ‼️รอบที่ 2 (รอบสุดท้าย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิ.ย.64)

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนิ …

ข้อมูลเพิ่มเติม