Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ขอเชิญถวายมุทิตาสักการะ พระครูโสภณวีรานุวัตร,ผศ.ดร.

ขอเชิญถวายมุทิตาสักการะ พระครูโสภณวีรานุวัตร,ผศ.ดร.

ขอเชิญถวายมุทิตาสักการะ
พระครูโสภณวีรานุวัตร,  ผศ.ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
__________
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2565
เวลา 17.30 น. ณ พระวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
__________
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ขอถวายมุทิตามา ณ โอกาสนี้